Stabu iela 95, Rīga
DzīB Stabu 95

Vēlamies pateikt paldies SIA "House Manager" par mūsu ēkas apsaimniekošanu. Prieks, ka beidzot tiešām kāds uzņemas atbildību un veic apsaimniekošanas pienākumjs godam.