< Visi jaunumi

Rīgas domes Administratīvā komisija uzlika 9000 latu naudas sodu akciju sabiedrībai „Latvijas Investīcijas” kura, apsaimniekojot māju Alises ielā 5, uz vairākiem mēnešiem atslēdza dzīvokļu īrniekiem ūdeni.

Mājas īpašnieka, AS „Latvijas Investīcijas”, pārstāvis skaidroja, ka ņemot vērā sertificētu speciālistu viedokli, ūdens cirkulācija pa ūdensvadiem apdraudēja mājas iemītnieku drošību, jo ūdens padeves sistēmas mezgls bija avārijas stāvoklī. Tāpēc to nolēma remontēt. Iedzīvotājiem tika pievests dzeramais ūdens, sākotnēji divas reizes nedēļā, tad, redzot, ka ūdeni izmanto minimāli, vienu reizi.

Īrnieki apstiprina, ka ūdens tika pievests, taču tas nevarēja apmierināt cilvēku vajadzības, it īpaši vasarā, turklāt augstāko stāvu iedzīvotājiem radušās grūtības uznest pietiekamu ūdens daudzumu savos dzīvokļos. Atgādinām, ka pēc sanitārajām normām katram mājas iemītniekam pienākas vismaz 25 litri ūdens dienā. Vasaras periodā daudzi īrnieki devās dzīvot pie radiem vai uz vasarnīcām un tāpēc pievestā ūdens patēriņš samazinājās.

Cilvēku sašutumu izraisīja tas fakts, ka ūdens atslēgts tikai dzīvokļu īrniekiem, bet dzīvokļu īpašnieki turpina to lietot neierobežotā daudzumā, izmantojot tos pašus avārijas stāvoklī esošos stāvvadus. Īrnieki uzskata, ka, aizbildinoties ar ūdensvadu sistēmas remontu, saimnieks grib tikt vaļā no īrniekiem vai arī piespiest viņus nopirkt dzīvokļus. Jo patiesībā ūdens sistēmas mezgla remonts netiek veikts, bet tā vietā tiek remontēts jumts.

Arī mājas īpašnieka pārstāvis nevarēja paskaidrot, kad tiks pabeigts ūdens apgādes sistēmas remonts. Īpašnieks arī nepaskaidroja, kāpēc nevēlas organizēt ūdens padevi, ierīkojot pagaidu krānu koplietošanas telpās vai pagalmā, izmantojot lokano šļūteni, ko varētu pieslēgt no mājas ūdensvada. Tas izmaksātu daudz lētāk.

Uzklausot abas puses un ņemot vērā, ka uzņēmumam „Latvijas Investīcijas” šāds pārkāpums jau ir konstatēts arī iepriekš, Rīgas domes Administratīvā komisija piemēroja mājas īpašnieku firmai naudassodu 9 000 latu apmērā par pamatpakalpojumu nesniegšanu triju dzīvokļu īrniekiem. AS „Latvijas Investīcijas” ir iespēja 10 dienu laikā pārsūdzēt komisijas lēmumu tiesā vai arī apmaksāt šo summu.