< Visi jaunumi

Zemgaļu ielā 21, Rīgā ir uzsākti daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi, tiek veikta ēkas renovācija.

Ceļš līdz ēkas renovācijai ir bijis garš un sarežģīts, to ir ietekmējuši vairāki faktori. Ideja par ēkas renovāciju iedzīvotājiem radās jau tālajā 2009.gadā, sanākot kopā aktīvākajiem mājas iedzīvotajiem tika nolemts virzīties uz šo mērķi.

Iedzīvotāji vērsās pie mājas apsaimniekotāja, tajā laikā pie SIA „Juglas nami”, tagadējā SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”, nesaņemot praktiski nekādu atbalstu. Tika nolemts dibināt dzīvokļu īpašnieku biedrību „Zemgaļu 21” un meklēt saviem spēkiem projektu vadītāju, kurš varētu palīdzēt piesaistīt Eiropas struktūrfondu finansu līdzekļus. Diemžēl iedzīvotājiem nepaveicās, tika izvēlēts uzņēmums, kurš savus darbus veica neprofesionāli un iesniegtais projekts tika noraidīts.

Pēc projekta noraidīšanas lielākā daļa iedzīvotāji jau bija atmetuši cerības par ēkas renovāciju, bet pateicoties DZīB „Zemgaļu 21” valdes locekļiem Annai Eisakai un Dzintaram Bērziņam šīs cerības saglabājās.

Biedrības valdes locekļi mēģināja saviem spēkiem veikt ēkas renovācijas projektu, bet pienāca brīdis, kad saprata, ka šo mērķi neizdosies sasniegt. Arī esošais mājas apsaimniekotājs SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” necentās iedzīvotājiem palīdzēt, tad tika pieņemts lēmums mainīt mājas apsaimniekotāju.

2012.gada 30.oktobrī tika pieņemts lēmums atteikties no esošā mājas apsaimniekotāja un par jauno apsaimniekotāju tika izvēlēts SIA „House Manager”. Nekavējoties tika uzsāki darbi, lai ēkas renovāciju varētu notikt 2013.gada vasarā. SIA „House Manager” vadītājs Rolands Iesaliņš piesaistīja profesionālu projektu vadītāju no uzņēmuma SIA „Mūsu projekts”. Sadarbojoties visām pusēm – biedrībai, apsaimniekotājam un projektu vadītājam tika sasniegts izvirzītais mērķis.

2013.gada jūlijā tika paveikti visi priekšdarbi un sākas būvdarbi.

Un tomēr lielākie nopelni pienākas DZīB „Zemgaļu 21” valdes locekļiem, kuri ir veltījuši daudz sava brīvā laika un paveikuši lielu darbu gan savā, gan citu iedzīvotāju labā neskatoties uz šķēršļiem, kuri bija jāpārvar.