< Visi jaunumi

Daudzdzīvokļu māju renovācijas programmai, kurā saņemti jau vairāk nekā 1000 pieteikumi, valdība piešķīrusi vēl 15 miljonus latu.

Ekonomikas ministrijas (EM) sagatavotie grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos paredz noteikt, ka aktivitātes «Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi» desmitajā projektu iesniegumu atlases kārtā ir pieejams aktivitātes atlikušais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums no iepriekšējām projektu iesniegumu atlases kārtām un virssaistību finansējums 15 miljonu latu apmērā.

Līdz šā gada 12. septembrim Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) kopumā saņēmusi 1087 projektu iesniegumus līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu māju renovācijai. Visvairāk projektu iesniegumu saņemts no Kurzemes (298) un Vidzemes (257). No Rīgas reģiona saņemti 208 projektu iesniegumi, no Zemgales – 179, bet Rīgas – 97. Savukārt viszemākā aktivitāte ir Latgalē – 48 projektu pieteikumi.

Aktivitātes «Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi» ietvaros līdz 12.septembrim LIAA ir noslēgusi 436 līgumus par atbalsta piešķiršanu daudzdzīvokļu māju renovācijai, un līdzfinansējuma apmērs šiem projektiem ir 27,79 miljoni latu.

Vienlaikus ar grozījumiem MK noteikumos plānots noteikt, ka turpmāk aktivitātes ietvaros atbalstāma ēkas energoresursu rekuperācijas sistēmas uzstādīšana un ēkas esošo inženierkomunikāciju sistēmu atvirzīšana no siltināmās virsmas. Projekta iesniegumam savukārt vairs nebūs jāpievieno būves inventarizācijas lieta, bet būs jāpievieno līgums par tehniskā projekta vai vienkāršotās renovācijas dokumentācijas izstrādi un siltumenerģijas piegādātāja izziņa par ēkas siltumenerģijas patēriņu. «Ieguldījumi mājokļu siltināšanā ir efektīvi, jo to rezultātā tiek panākts būtisks siltumenerģijas ietaupījums, kas vienlaikus samazina dzīvokļu īpašnieku izdevumus siltumapgādei pēc ēku renovācijas,» klāsta EM. Turklāt pozitīvi tiek ietekmēta būvniecības nozare, palielinot būvdarbu apjomu Latvijā. Jāpiebilst, ka līdz šā gada jūnijam pilnībā bija pabeigta 121 daudzdzīvokļu mājas siltināšana.

Raksta avots db.lv