< Visi jaunumi

2018.gada 3.oktobrī ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu 68 969,89 EUR no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Krīvu iela 3, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai. Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, pamatu, pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana, logu, durvju un jumta seguma nomaiņa, ventilācijas sistēmas uzlabošana, zibensaizsardzības ierīkošana. Kopējās projekta izmaksas 137 939,79 EUR (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība).

Komandas sastāvs nemainīgs:

Būvdarbu veikšana SIA “Siltie nami” Kārlis Reinfelds, SIA “Ductus” Uldis Dzirvinskis;

Projekta vadība SIA “Augmentum” Signe Kajaka;

Projekta izstrāde SIA “Siltie nami” Kārlim Reinfeldam;