< Visi jaunumi

Turpinām siltināt – Zemgaļu iela 21A, Rīga šeit paldies jāsaka:

Mājas biedrībai par aktivitāti;

SIA “Siltie nami” Kārlin Reinfeldam par projekta izstrādi;

SIA “Augmentum” Signei Kajakai par projekta vadību;

SIA “Ductus” Uldim Dzirvinskim par būvdarbu veikšanu.