Piesakies bezmaksas konsultācijām par:

 • Ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi,
 • Apsaimniekošanas izmaksām,
 • Dzīvokļu īpašnieku sabiedrības dibināšanu,
 • Dzīvokļu īpašnieku kopsapulču organizēšanā,
 • Pārvaldīšanas līgumu slēgšanu,
 • Dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību pārņemšanā no pašvaldības,
 • Tehnisko apkalpošanu,
 • Ūdens starpībām,
 • Parādu piedziņu,
 • Dzīvokļu īpašumu,
 • Dzīvojamo māju pārvaldīšanu,
 • Kā arī par citiem jautājumiem, kas saistīti ar nekustamo īpašumu apsaimniekošanu.

Pieteikties >>